Home

Profil

Artikli

Korrispondenza

Traduzzjonijiet

Pubblikazzjonijiet

Attivitajiet Kulturali

Attivitajiet Ohra

KPSBM

Opinjoni

Kampanja Bieb Bieb

Djarju

Ritratti

Media

Ordnijiet

Links

Kuntatt

 

 

NAXXAR

 

BIRGUMA
Triq Margaret Murray
Triq Andrea Debono
Triq W. Scott
Triq Arnaldo Fabriani
Triq l-Imnara
Triq Hannibal Scicluna
Triq Gdida fi Triq San Mark
Triq in-Nigret
Triq D. Harrison Smith
Triq Juan B. Azopardo
 Triq Hieronymus Mesiger
Triq Wied Anglu
Triq Giacomo Bosio
*****************
NAXXAR
CENTRU
XAQLIBA TAL-GHARGHUR
Trejqet L-Iklin
Triq il-Forga 
Triq il-Muftieh
Triq il-Habbata
Triq l-Inkwina
Triq il-Mazza
Triq il-Minfah
Triq Leli Falzon 
Triq il-Haddieda
Triq is-Simblija
Triq Giuseppe Stivala
Triq is-Sejjieh
Triq Karmenu Scerri
Triq San Gorg
Triq il-Buzjett
Triq Luqa Briffa
Triq il-Gharghur
Triq Castro
Triq il-Gnien
Triq l-Oratorju
Triq in-Nutar Debono
Pjazza Vittorja u Sqaqien
Misrah Toni Bajjada
Triq San Pawl (parti minn)
Triq il-Gizwiti
**************
NAXXAR
CENTRU
Triq il-Parrocca
Triq l-Imdina
Triq il-Kbira u Sqaqien taghha
Triq is-Salib u Sqaqien taghha
Vjal tal-Labour
Triq Santa Lucija u Sqaqien taghha 
Triq Guze’ Muscat
Triq Zenqa
Triq l-Ifran
*************
SAN PAWL TAT-TARGA
Triq Samuel Taylor Coleridge
Triq Lord Byron
Triq Ph. Skippon
Triq Walter Scott
Triq Birguma
Triq Jean Houel
Triq J. Howard (parti minn)
*************
NAXXAR 
AREA TAT-TRADE FAIR GROUNDS
Triq il-Markiz Scicluna
Triq Hal-Dghejf
Pjazza Darnino 
Triq Victor Scerri
Triq il-Punent
Triq San Gwann
Triq Santa Marija
Triq San Publju
Triq Jean de la Vallette
Triq il-Mosta
Triq il-Huggiega
Triq GB Morton
Triq FW Ryan
Triq V Boron
Triq il-Kappella tax-Xaghra
Triq it-Torri Gauci
Triq it-Torri tal-Kaptan
Triq in-Nafra
Triq il-Milizzja
Triq is-Seneskalk
Triq in-Nahal
Triq ix-Xehda
Triq l-Irdum
Triq Hannewija
Triq Sir Arturo Mercieca
Triq iz-Zonqor
Triq it-Telekommunikazzjoni
Triq ir-Raheb Kurradu
Triq William Jervois
Triq Abbate Savoia
Triq il-Markiz Censu Depiro
Vjal il-21 ta' Settembru (parti minn)
*************
SGHAJTAR
(SAN GWANN)
Triq it-Tuffieh
Triq Censu Muscat
Triq Gaetano Vitale
Triq ic-Cili
Triq l-Ghajnbaqar
Triq il-Langas
Triq I. Bezzina
Triq F. Pisani
Triq il-Hawh
Triq id-Dejma
Triq il-Berquq
Triq il-Gellewz
Gnien ic-Cirasa
Triq is-Saghjtar
Triq Korfu
Triq il-Libja
Triq il-Marokk
Triq Spanja
Triq il-Mithna
Triq is-Soghda
Triq Gibilta'
Triq Cipru
Triq l-Argentina
Triq it-Turkija
Triq il-Germanja
Triq l-Italja
Triq Franza
Triq l-Ingilterra
Triq l-Amerka
Triq il-Kanada
Triq l-Egittu
Triq l-Awstralja
Triq it-Tunezija
Triq il-Kanada
Triq l-Emigranti
Triq l-Algerija
Triq il-Grecja
Triq il-Missjunarji
Binja Hamrija
Triq l-Ilgiem
Triq l-Ghakkies
Triq il-Gdida fi Triq l-Ghakkies
Triq ic-Ciek
Triq il-Mahlug
Triq il-Musbieh
Triq il-Barrada
Triq il-Brazil
Sqaq ta' Cejlu
Triq Dun G. Galea
Triq l-Ghenieq
Triq in-Nissieg
Triq il-Bjad
Triq l-Imraden
Triq l-Imhalla
Triq l-Imghazel
 

 

LORNA VASSALLO TIRRINGRAZZJA LIL DAWK IL-FAMILJI KOLLHA LI LAQGHUHA GEWWA DARHOM

HIJA TERGA' TIBDA TAGHMEL ZJARAT GHAT-TIENI DARBA F'OTTUBRU
 2007 IZDA DAWK LI JIXTIEQU LI LORNA VASSALLO ZZURHOM F'HIN U GURNATA MIFTIEHMA MAGHHOM F'APPUNTAMENT SPECJALI HUMA JISTGHU JCEMPLU FUQ 79443906 GHAL AKTAR INFORMAZZJONI

 

Dawk kollha li jridu jcemplu lil Lorna Vassallo sabiex ikollhom hinijiet ezatti ta’ meta ser taghmel iz-zjarat fit-triq taghha jistghu jcemplu fuq

79443906